Spokojený zákazník je pro nás nejvyšší priorita, spokojený zákazník se vrací a doporučuje dalším.
Firma HAVAX a.s.odvádí veškeré práce v nejvyšší kvalitě. Máme propracovaný kontrolní systém, který zajišťuje maximální kvalitu všech stavebních prací. Na základě toho poskytujeme našim klientům záruku za odvedené dílo v délce 36-60 měsíců. Lze se domluvit i na záruce delší.

Výtah ze smluvních vztahů
Záruční lhůta na dílo (nový materiál a stavební práce zhotovitele) činí 60 měsíců. Tato lhůta se počítá ode dne podepsání zápisu o předání a převzetí díla nebo ode dne uvedení části díla do užívání. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vadu, za kterou zodpovídá zhotovitel. Záruka se nevztahuje na materiál dodaný objednatelem.

Zhotovitel po dobu záruční lhůty odpovídá pouze za vady, které vznikly porušením jeho povinností. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, způsobené provozním opotřebením a za vady vzniklé v důsledku porušování předpisů o údržbě. Dále za vady způsobené nevhodnými pokyny objednatele nebo nevhodným materiálem převzatým od objednatele. Záruka se rovněž nevztahuje na použitý a opotřebený materiál znovu zabudovaný do stavby a na vady vzniklé dozníváním důlní činnosti.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.